KC Bleiswijk

Het kindcentrum is een fusie van het huidige CBS De Wiekslag en CBS De Poort en wordt gebouwd op de huidige locatie van De Wiekslag. Het gebouw huisvest naast de nieuwe school een kinderopvang voor 0 t/m 4 jaar en een BSO.

Het ontwerp van Architectuur MAKEN heeft nadrukkelijke aandacht voor duurzaamheid en energiegebruik. Door het gebouw compact te houden ontstaat niet alleen een efficiënt gebouw maar blijft er ook zoveel mogelijk buitenruimte over voor de kinderen om te spelen. Het zadeldak en de materialisering zorgen voor een vriendelijke inpassing in de wijk, een belangrijk uitganspunt tijdens de ontwerpfase.

Sineth heeft voor dit project het projectmanagement voor zijn rekening genomen en is tijdens het gehele traject een belangrijke partner van het schoolbestuur. Zo heeft Sineth onder meer de Programma’s van Eisen ontwikkeld met de gebruikers en de architectenselectie georganiseerd.

Opdrachtgever

Spectrum-SPCO

Locatie

Bleiswijk

Start

2020

Oplevering

2025

Oppervlakte

2.300m2 BVO

Programma

Basisschool Kinderdagverblijf

Team

Chee Wen Jang Nigel van den Broek Joost van Bergen Bas Looman