Disclaimer

Op deze pagina kunt u de disclaimer terugvinden van www.sineth.nl. Hier stellen wij de voorwaarden beschikbaar waaraan de informatie op de website zal voldoen.

Intellectueel eigendom

De informatie op www.sineth.nl is vrij beschikbaar, zolang u deze informatie niet kopieert, verspreid of op een andere manier misbruikt. De informatie op de website is alleen her te gebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder schriftelijke toestemming van Sineth is het niet toegestaan om de content als foto’s en teksten te gebruiken. Het intellectueel eigendom is van Sineth.

Geen garantie van juistheid

Sineth streeft er naar om een zo actueel mogelijke website aan te bieden. Mocht ondanks onze inspanningen de informatie of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wel stellen wij het zeer op prijs als wij hierop geattendeerd zouden worden, om dit in de toekomst te voorkomen.