Daltonbasisschool De Horizon

Transformatie openbare Daltonbasisschool De Horizon

Basisschool de Horizon is destijds ontworpen met de verwachting dat het leerlingaantal na verloop van tijd zou dalen. Bij het oorspronkelijke ontwerp is rekening gehouden met een wijziging van een deel van het gebouw naar de functie wonen. Na een periode van ruim 15 jaar is echter gebleken dat de verwachte krimp niet heeft ingezet. De blijvende noodzaak van het gebouw in haar huidige omvang heeft er toe geleid dat het schoolgebouw in aanmerking kwam voor een levensduur verlengende renovatie.

Bij deze renovatie is een integrale aanpak gehanteerd, waarbij verbouwing, renovatie en verduurzaming samenhingen. Hierbij waren er ook noodzakelijke ruimtelijke wijzigingen nodig om beter aan te sluiten bij de huidige onderwijsvisie en meer samenhang te creƫren binnen het gebouw. Een van de belangrijke doelen was het realiseren van een leerplein waardoor er binnen het bestaande volume meer bruikbaar oppervlak ontstond.

In de initiatieffase voerden wij als beheerders oriƫnterende gesprekken met zowel het schoolbestuur als de gemeente om de kaders en budgetten vast te stellen. Op basis hiervan werden het ontwerpteam en de projectmanager betrokken in de definitiefase. Gedurende het hele traject waren wij als Sineth projectmanagement verantwoordelijk voor het proces tijdens de definitie-, ontwerp- en voorbereidingsfase. Als gedelegeerd opdrachtgever voerden we tevens de bouwdirectie, waarbij we de kwaliteit, planning en het budget nauwlettend in de gaten hielden.

Opdrachtgever

Stichting Westelijke Tuinsteden

Locatie

Amsterdam

Start

2020

Oplevering

2023

Oppervlakte

1.700m2 BVO

Programma

Basisschool Kinderdagverblijf

Team

Chee Wen Jang Tinoi Diekmann Nigel van den Broek