Basisschool Veerkracht

Het bestaande schoolgebouw aan de Slotermeerlaan was sterk verouderd. Vanuit onze rol als gebouwbeheerder hebben wij het schoolbestuur ondersteund bij de budgetaanvragen voor vervangende nieuwbouw. Na goedkeuring vanuit de gemeente hebben wij samen met de schooldirectie het programma van eisen opgesteld. Met dit programma van eisen is een architectenselectie uitgeschreven, waarbij Studio Ard Hoksbergen als winnaar naar voren is gekomen.

Om ruimte te maken voor de nieuwbouw is het oude gebouw geheel gesloopt. Tijdens de sloop en de daaropvolgende bouwperiode is de school tijdelijk gehuisvest in een leegstaand schoolgebouw. Om dit pand gereed te maken voor onderwijs is het door de gemeente opgeknapt. Gedurende deze renovatie heeft Sineth intensief samengewerkt met de gemeente Amsterdam om de belangen te behartigen van het schoolbestuur. Daarnaast hebben wij ook de verhuizing van en naar de Slotermeerlaan verzorgd.

Gedurende het bouwproces trad Sineth op als gedelegeerd bouwheer, om zo het schoolbestuur te ontzorgen. Zo zaten wij de bouwvergaderingen voor, hielden wij de financiƫn nauwgezet in de gaten en is er uitvoering contact onderhouden met de omwonenden. Door deze integrale aanpak hebben we ervoor gezorgd dat alle hindernissen tijdens het bouwproces zijn weggenomen en er een prachtig nieuw schoolgebouw is gekomen.

Opdrachtgever

LEV-WN

Locatie

Amsterdam

Start

2014

Oplevering

2019

Oppervlakte

1780m2 BVO

Programma

Basisschool Voorschool Gymzaal Schoolplein

Team

Joep Looman Bas Looman Sjoerd Jaspers

Fotografie

Milad Pallesh