Basisschool De Lichtwijzer

Een nieuwe start

Na de brand in de voormalige Dr. K. Schilderschool in Oegstgeest zijn wij gevraagd het voortouw te nemen bij de herontwikkeling van de nieuwbouw. In opdracht van stichting GPO-WN is het bouwproces begeleid van initiatief tot en met oplevering.

Als adviseur van de opdrachtgever begon het project met de huisvestingsaanvraag. De plaatselijke politieke partijen moesten worden overtuigd om in te stemmen met vervangende nieuwbouw. Na deze instemming is gewerkt aan het opstellen van het programma van eisen en zijn de budgetten vastgesteld. Vervolgens is de architectenselectie en de onderhandse aanbesteding georganiseerd voor de bouw- en installatiewerkzaamheden. Doordat het gebouw na oplevering ook bij ons in beheer kwam was het mogelijk al in een vroeg stadium te sturen op de wensen vanuit gebruik en beheer.

Naast proces- en bouwbegeleiding hebben wij ook op een aantal andere terreinen een belangrijke en ontzorgende rol vervuld. Zo was Sineth verantwoordelijk voor de vervangende huisvesting, de verhuisbewegingen, het overleg met omwonenden, de gebruiksvergunning, de inrichting en het terreinontwerp. Al deze werkzaamheden hebben er toe geleid dat uiteindelijk in 2012 de Lichtwijzer kon worden geopend.

Opdrachtgever

GPO-WN

Locatie

Oegstgeest

Start

2009

Oplevering

2012

Oppervlakte

1395m2 BVO

Programma

Onderwijs

Team

Maaike Overmeijer Sjoerd Jaspers