Basisschool 7-sprong

Samen duurzaam onder één dak

De Zevensprong biedt onderdak aan twee gefuseerde scholen, Het Noorderlicht en de Wegwijzer. Voor het mogelijk maken van de fusie is met de gemeente en het schoolbestuur gezocht naar een passende locatie. Deze werd uiteindelijk gevonden in een voormalige basisschool waarvan een deel nog in gebruik was als kinderopvang. Het gebouw diende uitgebreid te worden en daarnaast lagen er ambities op het gebied van gasloos bouwen, BENG (bijna energie neutraal) en het realiseren van ruimte voor kinderopvang.

Het bestemmingsplan en de duurzaamheidsambitie dwongen het plan naar zijn zeer compacte vorm. Door alle lokalen aan de buitengevels te plaatsen bleef er alleen in de kern ruimte over voor de ondersteunende functies. Het voordeel hiervan is dat het een eenvoudig en leesbaar gebouw oplevert met brede gangen en open leerpleinen. De kern is bewust als herkenbaar baken geaccentueerd in een verder rustig vormgegeven school. De architectuur van de uitbreiding is ingezet om de identiteit van de school te versterken en op subtiele wijze een aansprekend deel toe te voegen als nieuwe entree. De afwijkende vorm en gevelindeling maken het geheel tot een aansprekende en speelse toevoeging, maar bieden tevens ruimte voor de benodigde zonnepanelen. Om het gebouw energieneutraal te maken is gekozen voor hoge thermische isolatie, beperking van opwarming, een bodemwarmtepomp met koeling, Co2 gestuurde decentrale WTW ventilatie, zonnepanelen en ledverlichting.

Het proces

Vanuit onze beheerdersrol zijn tijdens de initiatieffase van het project oriënterende gesprekken gevoerd met het schoolbestuur en de gemeente. In deze gesprekken zijn de kaders en budgetten vastgesteld. Op basis van deze kaders zijn in de definitiefase ook het ontwerpteam en de projectmanager aangehaakt. Zodoende is een traject ontstaan waarin wij het volledige ontwerp hebben kunnen verzorgen en daarbij ook verantwoordelijk zijn geweest voor het proces tijdens de definitie-, ontwerp-, en voorbereidingsfase. Als gedelegeerd opdrachtgever hebben wij tevens de bouwdirectie gevoerd. In deze rol waren wij verantwoordelijk voor de borging van de kwaliteit, planning en het budget tijdens de realisatie. Na de realisatie is het gebouw, als onderdeel van de portefeuille, weer in beheer genomen door onze onderhoudsbeheerders.

Opdrachtgever

Stichting Proceon

Locatie

Eemnes

Start

2016

Oplevering

2018

Oppervlakte

1160m2 BVO

Programma

Basisschool Kinderdagverblijf

Team

Peter Aalbers

Fotografie

Ossip van Duivenbode