Programmamanagement

Bij de uitvoering van huisvestingsvraagstukken komt het geregeld voor dat er diverse projecten tegelijkertijd gaan lopen. Om hierbij de regie niet te verliezen is het van belang deze trajecten goed te organiseren. Onze programmamanagers leveren deze regie als het gaat om het behalen van uw huisvestingsdoelstellingen. Hierbij zullen wij ons verdiepen in uw organisatie voordat wij u adviseren bij het opzetten van een geschikte organisatie-, project- en beslisstructuur. Wij vinden het belangrijk dat alle belangen binnen uw organisatie hierin worden meegewogen. Wanneer de verandertrajecten eenmaal starten zullen wij deze bewaken en er voor zorgen dat alle betrokken partijen op het juiste moment worden geïnformeerd en geactiveerd. Bij programma management zorgen wij ervoor dat er afstemming is tussen alle projecten en dat de projectleiders de juiste tools krijgen om hun rol goed te kunnen vervullen.