Bumis helpt gebouwenbeheer

Bumis is een zelf ontwikkeld online systeem voor verwerking van onderhoud en beheer aan gebouwen. In dit programma kunnen onze klanten eenvoudig onderhoud- en schademeldingen plaatsen en ten alle tijden de actuele stand van zaken inzien. Van het Bumissysteem wordt door alle betrokken partijen gebruik gemaakt. Van de schoolbesturen tot aannemers en onze eigen gebouwenbeheerders. Nadat er een onderhoud- of schademelding binnen is gekomen, wordt deze doorgestuurd door onze medewerkers naar de desbetreffende partij, waarna deze de planning kan ingeven. Op deze manier wordt het gehele systeem doorlopen en kunnen de klanten op elk moment van de dag de planningen, kosten en voortgangen inzien.

Diensten

 • Strategisch meedenken bij het bepalen van de juiste locatie;
 • Nulmetingen;
 • Opstellen van Programma van Eisen;
 • Haalbaarheidsonderzoeken;
 • Kostenramingen van de stichtingskosten;
 • Gespreksleider/ bewaken van voortgang met eisende partijen zoals de overheidsinstellingen;
 • Het opvragen en beheren van documenten als (revisie)tekeningen en vergunningen;
 • Het opvragen en beheren van de garantieverklaringen;
 • Het opvragen en beheren van schoonmaakvoorschriften en handleidingen;
 • Opstellen van een Meerjarenonderhoudsplan conform NEN2767;
 • Opstellen van plattegrondtekeningen en ontruimingstekeningen conform NEN 1414;
 • Voorbereiden en begeleiden van verbouwingen en nieuwbouw;
 • Adequaat laten verhelpen van storingen en calamiteiten;
 • Co√∂rdineren van verhuizingen;
 • Opstellen van een beheers- en sluitplan;
 • Bepalen van de oppervlakten en inhouden van gebouwen NEN2580;
 • Beheren en bewaken van budgetten;
 • Toezien op de aanwezigheid en/of het aanvragen van benodigde vergunningen;
 • Afsluiten en continueren van noodzakelijke onderhoudscontracten met derden;
 • Optimaliseren van gebouwenbeheer en duurzaamheid;
 • Begeleiding bij controles van de brandweer;
 • Ondersteunen van de opdrachtgever bij veranderende wetswijzigingen;