Basisschool Kleurrijk

Binnen het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente Waddinxveen was er geen ruimte om basisschool Kleurrijk te voorzien van nieuwbouw. Er is daarom gekozen om de basisschool te huisvesten in het vrijgekomen pand van een andere school. Om deze locatie op te frissen en aan te passen aan de onderwijsmethodiek van de opdrachtgever is er door onze ontwerpafdeling een plan gemaakt.

In het gerenoveerde gebouw zijn de lokalen schakelbaar gemaakt door middel van paneelwanden. De wanden tussen de lokalen en de gang zijn transparanter gemaakt, zodat de kinderen onder toezicht op de gang kunnen werken. Door enkele kleine ruimten te verwijderen is er ruimte ontstaan voor een grote keuken die men bij het onderwijs kan gebruiken. Daarnaast zijn er op verschillende plekken daklichten geplaatst waardoor er veel meer daglichtinval is op voorheen donkere plekken.

Door de intensieve samenwerking van onze afdelingen is er tijdens het ontwerpproces al rekening gehouden met het gebouwbeheer na oplevering. Er is een nulmeting en een MJOP opgesteld, waaruit een aantal knelpunten naar voren zijn gekomen. Door deze punten direct op te lossen tijdens de verbouwing, is het schoolbestuur de komende tien jaren vrij van grootschalig onderhoud.

Sineth heeft voor dit project tevens de aanbesteding en bouwbegeleiding op zich genomen. Vanaf de oplevering zal Sineth Scholenbeheer het pand beheren. Daarmee is dit project een goed voorbeeld van ons integrale dienstenpakket.

Opdrachtgever

LEV-WN

Locatie

Waddinxveen

Start

2018

Oplevering

2019

Oppervlakte

1170m2 BVO

Programma

Basisschool

Team

Bas Looman Geert van Hoof Chee Woo Jang

Fotografie

By Lilian