Planmatig onderhoud

Wij bieden begeleiding bij de uitvoering van het planmatig onderhoud. Het planmatig onderhoud komt voort uit het MJOP (Meerjarenonderhoudsplan). Per jaar wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld welke werkzaamheden er uitgevoerd dienen te worden zodat deze kunnen worden opgenomen in het jaarplan. De uitvoering van deze werkzaamheden begeleiden wij van A tot Z. Wij doen voor u de offerteaanvraag, de planning, coördinatie tijdens de uitvoering, de oplevering en verwerken daarnaast ook de facturen.