MJOP's & nulmetingen

Wij hebben ruime ervaring in het uitvoeren van meerjarenonderhoudsplannen en nulmetingen.

Nulmeting

Een nulmeting wordt uitgevoerd om de technische staat van een pand vast te stellen. Deze nulmeting is van belang wanneer de staat van het onderhoud dient te worden aangetoond. Hiermee kunt u bijvoorbeeld gemeenten overtuigen bij een nieuwbouw- of renovatieaanvraag of wanneer een gebouw wordt overgedragen aan een andere eigenaar.

MJOP

Het efficiënt beheren van een gebouw begint met het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). In dit document worden alle gebouwgebonden elementen inzichtelijk gemaakt. Vervolgens geven we aan wanneer en voor welke bedragen de vervanging moet plaatsvinden. Wij werken met een eigen format waardoor het gemakkelijk aan te passen is aan de wensen van de opdrachtgever. Op deze manier is het mogelijk de MJOP’s strategisch in te vullen en bijvoorbeeld duurzaamheidsambities te verankeren.