Vrijwilligerspost BAA

De gemeente Ouder-Amstel wilde de brandweer vrijwilligerspost in Ouderkerk aan de Amstel herhuisvesten. Het bestaande pand was sterk verouderd en voldeed niet meer aan de huidige kwaliteits- en energieverbruik eisen. Het programma bestond uit een opstelplaats voor één voertuig en daarnaast ondersteunende functies. Omdat de post is gesitueerd aan één van de toegangswegen naar het dorp was het van belang een representatief gebouw te realiseren. Omdat het een kleine opgave betrof is er voor gekozen om een eenduidige en heldere benadering te hanteren. Het gebouw is ontworpen in een bakstenen kolom- en liggerstructuur welke kon worden aangepast al naar gelang het ontwerp dit vroeg. Zodoende zijn de kaders gesteld waarbinnen kon worden gevarieerd met hoogte, openheid en textuur. De uitstraling is hierdoor sober, solide en met oog voor detail.  

Opdrachtgever

Brandweer Amsterdam-Amstelland

Locatie

Ouderkerk aan de Amstel

Start

2016

Oppervlakte

210m2 BVO

Programma

Kazerne

Team

Geert van Hoof Joep Looman Ron van der Jagt