Integraal Kindcentrum Wereldwijs

In Loosdrecht was sprake van een gestaag teruglopend leerlingaantal, vier verouderde basisscholen met leegstand en verspreid gelegen kinderdagopvang. Om deze situatie te veranderen heeft de gemeente, in overleg met de bestaande partijen, besloten om twee nieuwe IKC’s (Integrale Kind Centra) te realiseren. Hierdoor werd het mogelijk twee levensvatbare locaties over te houden waarin geïnvesteerd kon worden. De belangrijkste uitgangspunten waren de introductie van een verticale leerlijn van 0 tot 12 jaar, ruimte voor implementatie van de onderwijsvisie, Frisse scholen klasse B, gasloos, hergebruik van de zonnepanelen en verduurzaming van de panden (BENG).

Voor IKC Wereldwijs heeft Sineth deze doelstellingen nader uitgewerkt. Het plan betrof de samenvoeging van 2 basisscholen van stichting Proceon (MR. J. Terpstraschool en de Rehobothschool) en een locatie van kinderdagverblijf Eigen & Wijzer. Voordat aan het ontwerp kon worden begonnen is het programma uitgeschreven en zijn er diverse sessies geweest met betrekking tot de gezamenlijke onderwijsvisie van het IKC. Daarnaast is het pand uitgebreid onderzocht op haar mogelijkheden en beperkingen. Dit heeft er toe geleid dat de benodigde uitbreiding midden tussen de bestaande langgerekte bouwdelen is geplaatst en is verdeeld over twee verdiepingen. Hierdoor ontstond er veel ruimte in de school maar bleef ook de ruimte rondom de school beschikbaar.

Alle lokalen zijn aan de buitengevels geplaatst, zodoende werd het mogelijk centraal ruimte te creëren voor de introductie van ruime speel-, werk- en leerpleinen. Met het plaatsen van grote schuifpuien in ieder lokaal werd het mogelijk te gaan experimenteren met minder klassikale leervormen zonder direct een harde overstap te maken. Het compacte ontwerp had tevens een positief effect op het energieverbruik en de onderhoudskosten. Minder gevel betekent ook minder kosten in de exploitatie. In de architectuur is er duidelijk aansluiting gezocht bij de oorspronkelijke opzet uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Bij de verdere uitwerking hiervan is echter wel duidelijk gezocht naar een eigentijdse interpretatie die past bij het gebouw maar zeker ook bij haar bewoners.

Opdrachtgever

Stichting Proceon

Locatie

Loosdrecht

Start

2017

Oplevering

2020

Oppervlakte

2150m2 BVO

Programma

Basisschool Kinderdagverblijf

Team

Geert van Hoof Ron van der Jagt Joris van Hamond

Fotografie

Cheese Works By Lilian