Integraal Kindcentrum de Regenboog

De gestaag aanhoudende leerlingengroei en de wens een volwaardig IKC te worden waren het verterekpunt voor deze opgave. Na jarenlang te hebben ingeboet op ruimte waarbij de teamkamer en diverse ondersteunende ruimten al het veld hadden geruimd kwam in 2021 de ommekeer. De gemeente schaarde zich achter het plan om nu letterlijk ruimte te gaan maken voor IKC de Regenboog.

Het plan behelst een compact opgezet ontwerp met een aantal flexibel inzetbare ruimten. Zodoende is er weinig leegstand gedurende de schoolweek en kunnen zowel de school als de BSO profiteren van elkaars ruimten. Door de beperkte omvang van het schoolplein was het noodzakelijk niet aan- maar op te bouwen. Door een verdieping toe te voegen bleef er voldoende ruimte over om te spelen. Daarnaast bood deze optopping de kans om het aanzien van de school te veranderen.

In het ontwerp is er bewust voor gekozen om het centrale ondersteunde gedeelte opnieuw te organiseren en architectonisch te accentueren. De naastgelegen structuralistische opzet van de school is zo veel mogelijk intact gelaten. In aansluiting op de gevel van de bestaande school is bij de uitbreiding gekozen voor een okergele baksteen. De nieuwbouw is volledig voorzien van zonnepanelen en voldoet tevens aan frisse scholen klasse B.    

 

Opdrachtgever

LEV-WN

Locatie

Middelburg

Start

2020

Oplevering

2023

Oppervlakte

300m2 nieuwbouw, 250m2 verbouw

Programma

Onderwijs

Team

Geert van Hoof Ron van der Jagt