IKC Wilhelmina

Besloten inschrijving Integraal kindcentrum Wilhelmina

De uitvraag betrof een ontwerp voor een ‘spraakmakend’ Kindcentrum. De kernboodschap van het IKC luidde: ‘ieder kind gezien, gekend, geliefd’. De belangrijkste uitgangspunten waren dat ouders en kinderen zich thuis zouden gaan voelen in het nieuwe Kindcentrum, dat kinderen worden uitgedaagd om eigenaar te worden van hun eigen leerproces en dat er veel aandacht is voor talentontwikkeling. Daarnaast werden er aan het gebouw de volgende eisen gesteld: het moest een toekomstbestendig en duurzaam gebouw worden, dat zich goed laat exploiteren, het gebouw is tenminste all-electric, energieneutraal en voldoet aan de kaders van Frisse Scholen klasse B en is circulair.

Om aan al deze eisen tegemoet te komen hebben we het idee gepresenteerd van een “Bloem in het Groen”. Dit idee betrof een educatieve leerweg per bouw met telkens het kind centraal. De knop van de bloem is het kind en ieder blad een “bouw” (onder-, midden- en bovenbouw) met daarnaast de vormende ondersteuning van docenten, ouders en de buurt. Dit idee is consequent ruimtelijk door vertaald naar het gebouw. De hoofdopzet betrof een drietal leerpleinen (per bouw) met daar omheen de lokalen, zodanig gepositioneerd dat groei en krimp eenvoudig kon worden opgevangen. Ook zorgen de pleinen voor een goede integratie van het kinderdagverblijf met de kleuters.

Naast de sterke organisatie kon het ontwerp ook eenvoudig mee groeien met een toenemend leerlingaantal. Voor wat betreft de vormgeving zijn duurzame en circulaire materialen gepresenteerd in de vorm van een demontabele houtstructuur. Voor de uitwerking van sfeer van het gebouw was nadrukkelijk ruimte gereserveerd om dit samen met het IKC te gaan vormgeven.

Opdrachtgever

Basisschool Wilhelmina

Locatie

Doetinchem

Start

2021

Oppervlakte

2100m2 BVO

Programma

Basisschool Kinderdagverblijf

Team

Geert van Hoof Nigel van den Broek