IKC Oranje Nassau

IKC Oranje Nassau is een samenwerking tussen basisschool Oranje Nassau en KOK kinderopvang. Het betreft een gedeeltelijke renovatie van het “oorspronkelijke” uit de jaren 50 daterende schoolgebouw en een nieuwbouw op de plaats van de latere uitbreidingen van de school. Voor het ontwerp is een prijsvraag uitgeschreven waarin visie, duurzaamheid en samenwerking de centrale thema’s waren.

Deze prijsvraag is samen met Stol Architecten gewonnen doordat we op zoek zijn gegaan naar ruimte. Ruimte tussen de organisaties, ruimte in het toekomstige gebouw en ruimte op de kavel. Door stedenbouwkundig aansluiting te zoeken bij het te renoveren gebouw aan de noordzijde ontstond er “vrije” ruimte op het perceel aan de zuidzijde. Deze benadering maakte het mogelijk open en vrij te onderzoeken hoe deze ruimte kon worden ingevuld en benut voor de samenwerking binnen het IKC. Door slim om te gaan met de positie van de groepsruimten in de gebouwen aan de Ruijterstraat konden we zones creëren van stil, naar ruis en bruis. Leerpleinen kwamen zo op gepaste afstand van de groepsruimten maar staan wel in verbinding met de speelruimte, de peuterspeelzaal en BSO.

Doordat het plan twee lagen kent en verder compact is van opzet worden de energievraag, en de daarmee gepaard gaande kosten sterk vermindert. Door te kiezen voor warmte-koudeopslag in de bodem en dit te combineren met een decentraal ventilatiesysteem (met warmte terugwinning) werd het mogelijk het gebouw van het gas af te sluiten. De zonnepanelen zullen hiervoor de benodigde energie leveren

Opdrachtgever

PCBO Rijnsburg

Locatie

Rijnsburg

Start

2022

Oplevering

2025

Oppervlakte

1550m2 BVO

Team

Geert van Hoof Florian Zirkzee Nigel van den Broek i.s.m. Stol Architecten: Jean Paul Corel