IKC de Tamboerijn

IKC de Tamboerijn is gelegen in een wijk die zich kenmerkt door een architectuur uit de wederopbouwperiode. De school was aan het einde gekomen van haar economische levensduur, bood weinig tot geen comfort en had een hoog energieverbruik. Met betrekking tot het inrichten van een groeps-doorbroken onderwijsomgeving waren er eveneens weinig tot geen mogelijkheden. Hoewel het oorspronkelijk de bedoeling was om op de huidige locatie een volledig nieuw gebouw te realiseren is er toch voor gekozen deze ingreep te heroverwegen. Een grondige analyse van het gebouw toonde aan dat, ondanks de genoemde nadelen, een cascorenovatie en gedeeltelijke sloop en nieuwbouw veel meer voordelen opleverde.

Het voorgestelde plan behelst een cascorenovatie voor de bestaande bouwdelen naar de straatzijden toe. Op deze manier is het mogelijk de kenmerkende en door de gebruikers en bewoners gewaardeerde architectuur een tweede leven te geven. Daarnaast was het hierdoor mogelijk flink te besparen op de bouwkosten, doordat de funderingen, het casco en delen van het interieur werden hergebruikt. Deze besparing is aangegrepen om het gebouw een klein beetje groter te maken en het zo te kunnen voorzien van multifunctionele leer- en BSO-pleinen.

Aan de pleinzijde wordt wel nieuw aangebouwd. Deze nieuwbouw is aangegrepen om juist aan de pleinzijde een geheel eigen identiteit en entree te realiseren. Ook bij dit nieuwe gedeelte is gezocht naar circulaire mogelijkheden. Het meest in het oog springende hierbij is de gevel van gerecyclede kunststof leien.

Doordat het plan twee lagen kent en verder erg compact is van opzet worden de energievraag, en de daarmee gepaard gaande kosten sterk vermindert. Door te kiezen voor warmte-koudeopslag in de bodem en dit te combineren met een decentraal ventilatiesysteem (met warmte terugwinning) werd het mogelijk het gebouw van het gas af te sluiten. De zonnepanelen zullen hiervoor de benodigde energie leveren.

 

Opdrachtgever

LEV-WN

Locatie

Alphen aan den Rijn

Start

2020

Oplevering

2023

Oppervlakte

1.400m2 BVO

Programma

Onderwijs

Team

Geert van Hoof Ron van der Jagt