IKC De Lichtlijn

Basisschool De Lichtlijn groeit de afgelopen jaren gestaag en heeft behoefte aan meer ruimte. Ook de kinderopvang breidt uit en zal tezamen met de school een IKC gaan vormen. Het bestaande gebouw uit 1962 is zwaar verouderd, heeft geen mechanische ventilatie en kent een zeer hoog energieverbruik. Er is dus niet alleen behoefte aan meer ruimte maar het volledige gebouw dient aangepakt te worden. Tijdens de initiatieffase hebben wij de nieuwbouw en vernieuwbouw scenario’s onderzocht. Hieruit is naar voren gekomen dat vernieuwbouw zowel duurzamer als economisch gunstiger is.

De bestaande plattegrond lijkt op een T-vorm en heeft zeer veel geveloppervlakte t.o.v. het vloeroppervlakte. In het voorgesteld ontwerp is de uitbreiding dusdanig gepositioneerd dat het totale geveloppervlakte wordt verminderd terwijl er significant meer binnenruimte ontstaat. Een nieuw buitenblad maakt het mogelijk om de gevels goed te isoleren zodat de energievraag verlaagd kan worden. De in het oog springende luifel verbindt het bestaande met het nieuwe en zorgt voor eenheid. Daarnaast onttrekt de luifel de zonnepanelen op het dak uit het zicht en biedt schaduw op de zon belaste gevels om zo de kans op oververhitting te verminderen. Hoge isolatiewaarden en een efficiënt verwarming- en ventilatiesysteem maken dat het gebouw aan de ENG-eisen voldoet, gasloos is en effectief zelfs nul-op-de-meter zal zijn.

De school geeft les volgens het unit-onderwijsprincipe. Het ontwerp sluit hier goed op aan door te voorzien in twee centrale lespleinen waar groepsdoorbrekend onderwijs gegeven kan worden. Rondom de school ligt een groen schoolplein dat is opgedeeld in drie pleinen: onderbouw, bovenbouw en kinderopvang. Zowel de onder- als bovenbouw kunnen vanuit de lespleinen hun eigen groene schoolplein bereiken zodat er geen verstoring van de lessen is. En tijdens zomerse weeromstandigheden kan er zelfs buiten lesgegeven worden.

Opdrachtgever

LEV-WN

Locatie

Den Helder

Start

2024

Oplevering

2025

Oppervlakte

1.040m2 BVO

Programma

onderwijs

Team

Bas looman Ron van der Jagt Florian Zirkzee