IKC de Driemaster

In samenspraak met de gemeente Ridderkerk is de nieuwbouw voor IKC de Driemaster aangegrepen om te starten op een nieuwe en betere locatie binnen de gemeente. Deze nieuwe plek is gelegen aan de rand van een bestaand park en biedt de mogelijkheid daar ook op aan te sluiten. Het nieuwe ontwerp moest passen binnen de stedenbouwkundig stempelstructuur, een gasleidingveiligheidscontour en in architectuur aansluiten op het naastgelegen zorgwoongebouw. Al deze dwingende randvoorwaarden tezamen hebben ervoor gezorgd dat het ontwerp alleen mogelijk was in een centraal ontsloten “boemerangvorm” met repeterende gemetselde gevels. Het implementeren van de gewenste onderwijsvisie vormde binnen deze strenge kaders de grootste uitdaging.

De dwingende ruimtelijke beperkingen zorgden echter ook voor veel creativiteit. Het flexibel samenvoegen van onderwijsruimten en leerpleinen aan de centrale gang leverde veel ruimte op. En ondanks de voorgeschreven metselwerkgevels is er gekozen voor een volledig houten casco met een modulaire structuur.

Met het oog op de duurzaamheid was het gunstig dat het plan alleen mogelijk was in twee lagen en verder compact is van opzet, dit vermindert de energievraag, en de daarmee gepaard gaande kosten. Als energiebron is gekozen voor PVT-panelen in combinatie met een decentraal ventilatiesysteem (met warmte terugwinning). De PVT zonnepanelen zullen hiervoor de benodigde energie leveren.

 

 

 

 

Opdrachtgever

LEV-WN

Locatie

Ridderkerk

Start

2020

Oplevering

2023

Oppervlakte

1.200m2 BVO

Programma

Onderwijs

Team

Bas Looman Geert van Hoof Ron van der Jagt