HVA Wibauthuis HBO ICT

Naar aanleiding van de nieuwbouw van het Jacoba Mulderhuis zijn er op de Amstelcampus diverse verhuisbewegingen op gang gekomen. Eén daarvan is de herhuisvesting van de opleiding HBO-ICT naar de 5e en 6e verdieping van het Wibauthuis. Deze verhuizing is aangegrepen om het gebouw beter te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van de opleiding en de huisvestingsagenda van de Hogeschool. In de praktijk betekende dit meer ruimte voor activiteitgericht werken van de medewerkers en meer mogelijkheden tot elkaar ontmoeten in de mixed zones. Daarnaast was het belangrijk dat er goed ingerichte leeromgevingen werden gerealiseerd ten behoeve van de studenten. Sleutelwoorden hierbij waren: 

  • Leer oneindig
  • Maak iets
  • Waardeer diversiteit
  • Eer de praktijk
  • Neem verantwoordelijkheid
  • Creëer ruimte

Op basis van deze behoeften en kernwoorden zijn wij samen met de opleiding op zoek gegaan naar een interessante mix van werken, ontmoeten en onderwijsruimten. Het gebouw is zodanig veranderd dat ontmoeten en het vinden waar je behoefte aan hebt vrijwel intuïtief mogelijk is. Om dit alles heel herkenbaar te verbinden is gekozen de huisstijl van de opleiding heel duidelijk in het ontwerp mee te nemen. Het resultaat is een zachte en harmonieuze mix van leren, werken en ontdekken.   

Opdrachtgever

Hogeschool van Amsterdam

Locatie

Amsterdam

Start

2020

Oplevering

2021

Oppervlakte

3.250m2 BVO

Programma

Onderwijs Kantoren Mixed use

Team

Geert van Hoof Nigel van den Broek Ron van der Jagt

Fotografie

By Lilian