HvA Business Campus

Als gevolg van de huisvestingsvisie 2017 is de faculteit Business en Economie weer grotendeels onder één dak gebracht op de Fraijlemaborg (FMB) in Amsterdam Zuidoost. Alle vijf verdiepingen van het gebouw zijn hiermee weer volledig bezet. Daarnaast is de verhuizing aangegrepen om de Huisvestingsvisie 2017-2027 te implementeren. 

Ontwerp

De Fraijlemaborg is een ontwerp van Ector Hoogstad. Hierin heeft hij het gebouw opgevat als een stad in de stad; een stelsel van brede en smalle straten, pleintjes en serres. Talrijke vides verbinden de verdiepingen visueel met elkaar. Het gebouw leverde genoeg aangrijpingspunten om de huisvestingsvisie te integreren. Belangrijke onderdelen van deze visie zijn, naast onderwijs, de introductie van zogenaamde Mixed Zones, het activiteitgericht werken voor de medewerkers en de inpassing van campusvoorzieningen.

Na de uitwerking van diverse scenario-onderzoeken bleek dat de opleidingen van FBE nagenoeg per verdieping konden worden gehuisvest. Zodoende werd het mogelijk de identiteit van de opleidingen per verdieping gestalte te geven. De campusvoorzieningen zijn op de begane grond gepositioneerd.   

Mixed zone

Mixed Zones zijn informele onderwijs-, werk- en ontmoetingsplekken voor docenten en studenten. Dit zijn ruimten voor studie, ontmoeting, uitwisseling, verdieping, samenwerking, ontdekking, ontspanning enzovoort. Binnen het ontwerp zijn deze plekken op de centrale pleinen gesitueerd. Intuïtief nodigen deze ruimten uit tot gebruik. Ze zijn herkenbaar vormgegeven door het gebruik van eiken houten latten en accentkleuren per opleiding.

Activiteitgericht werken

Activiteitgericht betekent dat verschillende mensen verschillende activiteiten verrichten tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Dit betekent dat zij ook verschillende behoeften hebben op het gebied van de werkomgeving. In overleg met de opleidingen is er voor gekozen per opleidingsverdieping een zone in te richten om dit vorm te geven. Tijdens het ontwerp is specifiek gekeken naar de behoeften van de medewerkers. Het resultaat is een gevarieerde werkomgeving die is afgestemd op het dagritme en de aard van het werk.    

Campusvoorzieningen

De campusvoorzieningen staan in dienst van alle studenten en medewerkers gezamenlijk. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan de mediatheek, kantine, stilte-werkplekken en leerpleinen. Deze voorzieningen zijn hoofdzakelijk gepositioneerd op de begane grond en eerste verdieping. Op deze manier loopt de entree van het gebouw over in een grotendeels “openbaar” toegankelijk voorzieningengebied.

Renders: Sineth Architecture

Opdrachtgever

Hogeschool van Amsterdam

Locatie

Amsterdam

Start

2018

Oplevering

2020

Oppervlakte

14.000m2 BVO

Programma

Onderwijs Kantoren Mixed use

Team

Geert van Hoof Marcel Rood Ron van der Jagt Nigel van den Broek Bas Looman Peter Aalbers Teake Heida

Fotografie

By Lilian