Basisschool Wereldwijs en STAK

In opdracht van de gemeente Zoetermeer zijn wij gevraagd een ontwerp te maken voor de herhuisvesting van basisschool en BSO Wereldwijs en gehandicaptenvereniging STAK. De aangewezen locatie betrof een voormalige basisschool. Het pand heeft een structuralistisch ontwerp en is opgebouwd door middel van een gestapelde houtconstructie waartussen de gevels zijn geplaatst. De structuur is erg dwingend en gaf, in combinatie met het budget,  weinig ruimte voor verandering. Om die reden is er voor gekozen de bestaande structuur te omarmen en te versterken door haar meer zichtbaar te maken. Dit wordt bereikt door de kleurstelling aan te passen. Daarnaast is er voor gekozen de weggestopte entrees meer zichtbaar en uitnodigend te maken. Wat betreft het programma is er door de gebruikers bewust gezocht voor de verbinding. Waar mogelijk worden ruimtes gedeeld zonder daarbij de eigen identiteit te verliezen. In onderling overleg zijn de entrees, brede gangen, aula en het buitenterrein ingericht voor gemeenschappelijk gebruik.

Opdrachtgever

GPO-WN

Locatie

Zoetermeer

Start

2016

Oplevering

2017

Oppervlakte

1100 m2 BVO

Programma

Basisschool BSO Stichting STAK

Team

Geert van Hoof Ron van der Jagt Joep Looman Thomas Kraak

Fotografie

Ossip van Duivenbode