Integraal ontwerpen

Samenwerking is de sleutel tot een geslaagd ontwerp. Dit doen wij door in een vroeg stadium de juiste partijen te betrekken bij het ontwerp. Dit ontwerptraject loopt gefaseerd door en wordt telkens afgesloten met een fase-document. In dit fasedocument wordt getoetst aan een vooraf opgesteld programma van eisen, daarnaast worden ook alternatieve mogelijkheden verkend. Op deze manier zijn wij in staat met alle partijen een open en helder proces te doorlopen van ontwerp naar oplevering.