Duurzaamheid

Bij alle ontwerpen maken wij de mogelijkheden inzichtelijk op het gebied van duurzaamheid. Deze bestaan hoofdzakelijk uit de twee pijlers energiebeperking en circulariteit. Bij energiebeperking werken wij volgens de Trias Energetica strategie die bestaat uit drie stappen: het terugbrengen van de vraag, het duurzaam opwekken en het toelaten van fossiele energiebronnen wanneer het niet anders kan. Op het gebied van circulariteit adviseren wij over de bouwmethodiek en maken wij inzichtelijk wat de juiste keuze is om te komen tot een toekomstbestendige ontwerp.